Visie

Onze visie op goede kinderopvang.

Ons dagritme is ingesteld op de behoefte van een kind, wij hanteren dagelijks terugkerende rituelen, zodat een dag er duidelijk en inzichtelijk uit ziet voor het kind. Dit door op vaste tijden te eten te drinken en te slapen. Bij baby’s wordt rekening gehouden met hun eigen ritme.

Elke groep heeft vaste leidsters en een vaste groepsruimte. Dit zorgt voor stabiliteit binnen de groep. Door een vast dagritme gaan we in op de behoefte aan veiligheid , zekerheid en erkenning van het kind. Door goed te observeren kunnen  we tegemoet komen aan de behoefte en interesses van het kind. Wij hebben voor een verticale groep gekozen, zodat door het contact tussen oudere en jongere kinderen, de kinderen leren van elkaar en rekening houden met elkaar!

visie

Het kind moet zich veilig, vertrouwd en geborgen voelen. Want alleen dan kan het zich ontwikkelen, ontplooien tot een eigen identiteit, en het zal zich vrij voelen om dingen te ondernemen en te proberen. Want het weet dat er altijd iemand is die helpt en voor hem/haar zorgt.

In en om ons kinderdagverblijf zijn veel uitdagingen gecreëerd. Dit door o.a. de natuur en dieren hierbij te betrekken. Hierdoor wordt het kind uitgenodigd en geprikkeld tot activiteiten.

Als er sprake is van onderlinge conflicten, dan geven we kinderen de ruimte om dit zelf op te lossen, mocht dit nodig zijn dan wordt er door de leidsters ingegrepen. Hierdoor word de emotionele en sociale ontwikkeling gestimuleerd. Een kind moet zijn eigen gevoelens en die van een ander leren kennen en begrijpen. Aan bemoeizucht heeft een kind niets! We respecteren het kind. Het is daarom van essentieel belang, om goed te kijken en te luisteren naar elk kind, zodat wij kunnen inspringen op de behoefte en zorgvraag van het kind. Wel hanteren wij duidelijkheid naar het kind toe, door regels en grenzen te stellen zodat een kind hiermee leert om te gaan.

Visie op kwaliteit

“De Bezige Bijtjes” streeft naar een permanente verbetering van alle kwaliteitsaspecten. Dit houdt in dat voortdurend wordt gekeken hoe dingen (nog) beter kunnen en, binnen de algemene doelstelling van het kindercentrum, (nog) beter kunnen worden afgestemd op de wensen van haar klanten (kinderen en hun ouders), personeel en maatschappelijke omgeving. 
Om hiertoe in staat te zijn worden ontwikkelingen die een relatie hebben met de kinderopvang actief gevolgd en belanghebbende partijen naar hun bevindingen gevraagd.